Deelname Corona Thuisteam

Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en ziekenhuizen en IC’s te ontlasten hebben Groningse thuiszorgorganisaties, in overleg met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Corona Thuisteam opgericht. Het Corona Thuisteam biedt vanaf dinsdag 31 maart uitsluitend zorg voor cliënten met corona of met vastgestelde verdenking daarvan. Aan de zorgteams van Het Corona Thuisteam nemen verzorgenden en verpleegkundigen deel van alle aangesloten thuiszorgaanbieders. Ook zzp’ers van Thuiszorg Dichtbij.

Het Corona Thuisteam is een samenwerking van meer dan 20 thuiszorgaanbieders. Het is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg en in nauwe samenwerking met Menzis en Zilveren Kruis. Zorgaanbieders TSN Thuiszorg en Coöperatie Dichtbij (waar Thuiszorg Dichtbij onderdeel van is) doen de coördinatie. Het Corona Thuisteam neemt alle coronacliënten van de aangesloten thuiszorgaanbieders in de provincie Groningen in zorg.

Gerichte zorg

“Ook de thuiszorgaanbieders staan voor enorme uitdagingen als gevolg van het coronavirus,” zegt bestuurder Arno de Vries van Coöperatie Dichtbij. “Het Corona Thuisteam zorgt voor gerichte zorg aan coronacliënten, waardoor cliënten langer thuis kunnen blijven of zelfs niet opgenomen hoeven te worden. Hierdoor raken ziekenhuizen minder overbelast. Een cliënt wordt namelijk pas doorgestuurd voor ziekenhuisopname als het écht nodig is.” Het Corona Thuisteam onderhoudt daarvoor korte lijnen met alle ziekenhuizen in de provincie Groningen. Zodra een ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk is en de cliënt (weer) thuis verzorgd en verpleegd kan worden, neemt het Corona Thuisteam de zorg van het ziekenhuis over. Daarbij waarborgt het een goede overgang van ziekenhuis naar thuis.

Alleen zorg verlenen aan cliënten met corona

De Corona Thuisteams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen van de Groningse thuiszorgaanbieders die participeren in deze samenwerking. De zorgverleners werken tijdelijk uitsluitend voor het Corona Thuisteam. Op deze manier wordt de verspreiding van het virus door zorgverleners tegen gegaan. Ook gaan zorgverleners zo efficiënter om met beschermingsmaterialen.

Samen de strijd aangaan

“Het is mooi om te zien dat verschillende thuiszorgorganisaties op zeer korte termijn de krachten bundelen en samen de strijd aan willen gaan tegen het coronavirus,” vertelt Martine van Zwieten, adviseur zorgbeleid en innovatie bij TSN Thuiszorg. “Het aantal besmette cliënten zal waarschijnlijk in rap tempo toenemen en daarom hebben wij een beroep gedaan op alle thuiszorgaanbieders in de provincie Groningen om zich aan te sluiten bij Het Corona Thuisteam. Vele hebben dat inmiddels gedaan.”

Alle vormen van thuiszorg

Het Corona Thuisteam kan alle vormen van thuiszorg overnemen, van ADL tot intensieve en hoogcomplexe thuiszorg. Ook palliatieve en terminale thuiszorg behoort tot de mogelijkheden, o.a. doordat Thuiszorg Dichtbij is betrokken bij de samenwerking.

Meer informatie

Meer informatie over het Corona Thuisteam en alle aangesloten zorgaanbieders is te vinden op www.coronathuisteam.nl.