Thuiszorg Dichtbij penvoerder Groninger palliatieve netwerken

Sinds 1 januari 2021 heeft Thuiszorg Dichtbij de eer om penvoerder te mogen zijn van de drie Groninger palliatieve netwerken. Dit betekent dat wij – als onderdeel van Coöperatie Dichtbij – verantwoordelijk zijn geworden voor het budgetbeheer en dat wij de netwerkcoördinatie verzorgen voor de Regeling palliatieve terminale zorg. Uit deze regeling subsidieert VWS de palliatieve netwerken in Nederland.

Over de Groninger palliatieve netwerken

In de provincie Groningen zijn drie Netwerken Palliatieve Zorg actief: Noord-Groningen, Zuidoost-Groningen en Groningen-Centraal. Deze netwerken hebben ten doel om de palliatieve en terminale zorg verder te verbeteren.

Bij de Groninger netwerken zijn zorgorganisaties aangesloten die palliatieve en terminale zorg bieden, waaronder Thuiszorg Dichtbij. Alle organisaties stellen medewerkers, management- of bestuurders (leden) beschikbaar die een speciale betrokkenheid en kennis hebben op het gebied van palliatieve en terminale zorg. De netwerkleden komen met regelmaat bijeen en streven naar een zo goed mogelijke organisatie van de palliatieve en terminale zorg, door o.a. te zorgen voor een goede coördinatie en een inzichtelijk aanbod.

Waarom penvoerder?

Thuiszorg Dichtbij is al jaren actief betrokken bij de Groninger palliatieve netwerken. Wij geloven in de kracht van samenwerking en onderschrijven de missie van de Groninger palliatieve netwerken: het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak. Dit gebeurt door het optimaliseren van de samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg in alle gemeenten van de provincie Groningen.

Onze jarenlange betrokkenheid (die wij als zeer positief ervaren) en onze visie op samenwerking heeft ertoe geleid dat wij gekozen hebben voor het penvoerderschap van de Groninger netwerken. Hiermee nemen wij het stokje over van Elann.