Van Regioteam naar Gewoon thuis met zorg

In 2021 is er bij Thuiszorg Dichtbij een pilot geweest voor (palliatieve) routezorg in de omgeving Groningen. Het ging hier om korte zorgmomenten. Een vorm van zorg die anders is dan we gewend zijn bij Thuiszorg Dichtbij. Onze zorg bestaat meestal uit blokzorg, waarbij een zorgverlener lange tijd achter elkaar bij de cliënt is.

De routezorg werd verleend door een vast team van zorg-zzp’ers die lid zijn van onze coöperatie. Gepassioneerde zorgverleners die graag met ons wilden pionieren met een andere vorm van zorg. Om onze missie (veilig thuis blijven wonen, leven en sterven) voor nog meer mensen mogelijk te maken.

Na een uitgebreide evaluatie constateren we dat routezorg met zorg-zzp’ers om een andere organisatie vraagt dan bij de pilot. Minder ondersteuning vanuit Dichtbij en meer regie bij de zzp’ers.

Dit heeft geleid tot Gewoon Thuis met zorg. Een kleinschalig thuiszorgteam van vier zelfstandige zorgverleners. Renee, Rinnie, Ria en Chantal maken op deze manier een ‘doorstart’ van de pilot. De samenwerking met Dichtbij blijft, maar er is meer autonomie en een eigen naam. Heel veel succes dames!