Begeleiding bij rouw en verlies

Het is bekend dat iemand na het overlijden van een naaste allerlei gevoelens van rouw kan ervaren. Minder bekend is dat wanneer het levenseinde nadert er zowel bij degene die gaat sterven als bij de naasten sprake kan zijn van rouw. Uit de praktijk is gebleken dat het zeer waardevol en ondersteunend kan zijn om de cliënt en diens naasten al tijdens de zorgverlening in contact te brengen met een begeleider rouw en verlies. Met name het feit dat een rouwbegeleider de cliënt gekend heeft, kan later van grote waarde zijn bij de begeleiding van de nabestaanden.

Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheid van goede begeleiding bij rouw en verlies er is, omdat dit zowel het stervensproces als het rouwproces van de nabestaanden kan verlichten. Thuiszorg Dichtbij heeft om die reden de samenwerking gezocht met een aantal gecertificeerde begeleiders rouw en verlies. Op deze manier kan, indien nodig en gewenst, de juiste begeleiding snel worden ingezet tijdens en/of na de zorgverlening. 

Thuiszorg Dichtbij heeft een samenwerking met:

Contact

Als u graag meer wilt weten over begeleiding bij rouw en verlies, dan kunt u contact opnemen met Marjanne Leistra van Mijn Handreiking. Zij is bereikbaar via:

Telefoon: 06 21 25 63 00
Mail: info@mijnhandreiking.nl