Cliëntenraad

Om de belangen van onze cliënten te behartigen is er de Cliëntenraad. Het doel van de cliëntenraad is om, kijkend vanuit het perspectief van cliënten en hun directe naasten, de zorgverlening en de ontwikkelingen binnen Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij kritisch te volgen en advies uit te brengen.

Ook voor cliënten en naasten

De Cliëntenraad is er ook voor u en uw naasten. De raad ontvangt graag uw adviezen en aanbevelingen die onze organisatie en dienstverlening helpt verbeteren.

Positie en medezeggenschap

De positie en medezeggenschap van de Cliëntenraad is bij de wet geregeld. Een cliëntenraad heeft een aantal rechten, zoals het recht op overleg en het recht op zwaarwegend advies.
Wij hechten veel waarde aan onze Cliëntenraad en betrekken de raad zowel bij inhoudelijke als bij organisatorische zaken. Niet alleen achteraf, maar ook vanaf de start. Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld de positie van mantelzorgers en de vragenlijst voor cliënttevredenheidsmetingen.

Leden van de Cliëntenraad

V.l.n.r.: Jaap Medema, Josefien Boerma en Riekje Kattenberg
  1. Jaap Medema
    Jaap is nabestaande van een cliënt van Thuiszorg Dichtbij.
  2. Josefien Boerma
    Josefien is o.a. gastdocent bij de opleiding Neurologieverpleegkunde en medeauteur van het handboek ‘Gehandicapten & Arbeidsongeschikten: Rechten en Regelingen’. Ook maakte ze acht jaar lang deel uit van de Raad van Toezicht van de Noorderbrug. Haar aandachtsgebieden daarbinnen waren cliëntperspectief en veiligheid en kwaliteit.
  3. Riekje Kattenberg (voorzitter)
    Riekje is voormalig mantelzorger en nabestaande van een cliënt van Thuiszorg Dichtbij.
  4. Kuin Heringa

Contact

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via:

Telefoon: 050 577 8886 (ons secretariaat zorgt ervoor dat u wordt teruggebeld door een lid van de CR).
Mail: clientenraad@dichtbij.coop