Cliëntervaringen

Thuiszorg Dichtbij brengt de ervaringen van cliënten en naasten structureel en op verschillende manieren in beeld. Dit doen wij door na de beëindiging van zorg een persoonlijk eindgesprek te voeren met de cliënt of nabestaanden (indien gewenst), door ieder jaar een onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek uit te laten voeren en door Zorgkaart Nederland onder de aandacht te brengen. De feedback die hieruit naar voren komt, is belangrijke input voor verbeter- en beleidsplannen.

Eindgesprekken

Zes tot acht weken na de beëindiging van de zorg nemen wij contact op de met de cliënt of nabestaande voor een persoonlijk evaluatiegesprek. Dit eindgesprek wordt gedaan door een van onze evaluatoren en is geheel vrijwillig. Het gesprek biedt de kans om terug te blikken op de zorgperiode en levert bruikbare feedback op voor onze organisatie en zorgverleners.
De uitkomsten worden vastgelegd in een verslag, waar ook een waardering in staat. Het verslag delen wij met het team dat de zorg verleende. Wanneer de cliënt of nabestaande ontevreden was over zaken die tijdens het zorgtraject zijn voorgevallen, dan wordt dit aan alle betrokkenen in de organisatie teruggekoppeld. Vervolgens kijken wij hoe dit in de toekomst anders kan.

Cliëntervaringsonderzoeken

Ieder jaar vraagt Coöperatie Dichtbij een onafhankelijk onderzoeksbureau om cliënten te vragen naar hun ervaringen met de ontvangen zorg of begeleiding. Omdat Thuiszorg Dichtbij onderdeel is van Coöperatie Dichtbij worden ook cliënten van Thuiszorg Dichtbij gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Het gaat dan om cliënten die drie maanden of langer in zorg zijn. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de PREM (Patiënt Reported Experience Measure).

Cliënten van Thuiszorg Dichtbij gaven in 2021 een gemiddeld aanbevelingscijfer van een 8,9. De volledige rapportage is via de link hieronder te bekijken.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is een website waar cliënten van zorgaanbieders een anonieme waardering kunnen geven over de zorg die zij (hebben) ontvangen. Waarderingen op Zorgkaart Nederland zijn voor ons erg waardevol, omdat wij hierdoor (nog) meer inzicht krijgen in onze prestaties. Wij wijzen cliënten en naasten op Zorgkaart Nederland door o.a. een flyer mee te geven bij aanvang van de zorg, oproepen te plaatsen op sociale media en zorgteams te vragen om Zorgkaart Nederland onder de aandacht te brengen bij de cliënt en/of naasten (indien de situatie daarvoor passend is).