Complementaire zorg

Waar gewenst wil Thuiszorg Dichtbij complementaire zorg (CZ) integraal onderdeel laten uitmaken van de geleverde zorg. In de palliatieve en terminale fase is het bieden van comfort en het vergroten van het welbevinden van de cliënt namelijk één van de belangrijkste zorgdoelen. Het geven van bijvoorbeeld een handmassage kan een eenvoudig middel zijn om die ontspanning te bewerkstelligen.

Complementaire zorg interventies zijn gericht op ‘kwaliteit van leven’ en hierbij wordt uitgegaan van een holistisch mensbeeld. Er wordt van de zorgverlener een zorgattitude gevraagd die zich kenmerkt door een (zelf)reflectief vermogen en aandacht en respect voor de zorgbehoefte van de cliënt en zijn/haar omgeving. Dit is in lijn met de visie van Dichtbij. Om de mogelijkheden van complementaire zorg te bespreken met de cliënt is er een CZ-Wijzer ontwikkelt.