Veelgestelde vragen

Wanneer u intensieve zorg nodig heeft en zorgverleners een groot gedeelte van de dag aanwezig moeten zijn voor de benodigde verzorging en verpleging, dan kunt u gebruikmaken van onze caravanservice. Dit is vooral bedoeld voor cliënten die klein behuisd zijn en/of die behoefte hebben aan veel privacy. De inzet van de caravan gaat in overleg met de zorgstarter en het zorgteam.

Ja, dat is mogelijk. In de caravan wordt dan een elektrische kachel geplaatst, waardoor het voor de zorgverleners warm blijft.

Wanneer u geen klik hebt met een zorgverlener, kan een gevoel van ontevredenheid ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met Thuiszorg Dichtbij en vragen naar de zorgstarter. In overleg wordt dan gekeken naar een vervanger. Voelt u zich niet bezwaard als dit gebeurt. Zorg is mensenwerk, dus een minder goede of een ontbrekende klik is mogelijk.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Thuiszorg Dichtbij levert alleen zorg in natura.

U kunt zorg krijgen van Thuiszorg Dichtbij wanneer u niet meer beter kunt worden door een ongeneeslijke ziekte en thuis verpleging en/of verzorging nodig heeft. Wij zijn er ook voor kinderen en voor mensen die thuis tijdelijk of voor een langdurige periode (hoog)complexe zorg nodig hebben, bijvoorbeeld ziekenhuisverplaatste zorg. Daarvoor hebben wij het Kindteam en het MTH-team.

Ja, u of uw naaste kan zelf zorg aanvragen via 050 577 8886. U krijgt dan onze zorgstarter (wijkverpleegkundige) te spreken. Vaak wordt onze zorg aangevraagd via een huisarts of een transferverpleegkundige in het ziekenhuis. U kunt dus ook bij uw huisarts of de transferverpleegkundige in het ziekenhuis aangeven dat u zorg wenst van Thuiszorg Dichtbij. De huisarts of transferverpleegkundige neemt vervolgens contact met ons op. Samen zorgen wij ervoor dat u thuis passende zorg gaat ontvangen.

Nee, deze service wordt gratis aangeboden. Wel hebben de zorgverleners stroom nodig in de caravan. Daarom vragen wij u om stroom beschikbaar te stellen. Dit kan ertoe leiden dat uw energieverbruik toeneemt, met name in de winter wanneer een elektrische kachel nodig is.

Dat behoort tot de mogelijkheden, maar is niet vanzelfsprekend. Iedere zorgvraag is anders en het aantal uren verzorging en verpleging dat nodig is, varieert. Onze zorgstarter stelt bij aanvang van de intensieve zorg in samenspraak met u en uw mantelzorgers de indicatie. De indicatie bepaalt hoeveel uren zorg er per dag nodig is. Dit kan tot 24 uur per dag zijn. Bij intensieve zorg wordt er altijd onderzocht welke inzet van mantelzorg, vrijwillige zorg, domotica of andere slimme oplossingen mogelijk zijn.

Nee, dat maakt niet uit. Thuiszorg Dichtbij heeft als onderdeel van Coöperatie Dichtbij contracten met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren in Noord- en Oost-Nederland.

Thuiszorg Dichtbij heeft een landelijk erkende klachtenregeling, waarbij wordt gewerkt met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht zorgvuldig in behandeling.
Lees meer over de klachtenregeling