Is er bij intensieve zorg dag en nacht een zorgverlener aanwezig?

Dat behoort tot de mogelijkheden, maar is niet vanzelfsprekend. Iedere zorgvraag is anders en het aantal uren verzorging en verpleging dat nodig is, varieert. Onze zorgstarter stelt bij aanvang van de intensieve zorg in samenspraak met u en uw mantelzorgers de indicatie. De indicatie bepaalt hoeveel uren zorg er per dag nodig is. Dit kan tot 24 uur per dag zijn. Bij intensieve zorg wordt er altijd onderzocht welke inzet van mantelzorg, vrijwillige zorg, domotica of andere slimme oplossingen mogelijk zijn.