Wordt de zorg van Thuiszorg Dichtbij helemaal vergoed?

Dit is afhankelijk van uw indicatie en van waaruit de benodigde zorg gefinancierd wordt. Wanneer uw zorg gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, dan geldt er geen eigen bijdrage. Ontvangt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan geldt er een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. 
Meer lezen over financiering van zorg