Kindteam

Veel ouders willen graag dat hun kind thuis verzorgd en verpleegd wordt, in hun eigen vertrouwde omgeving. Om die reden hebben wij een speciaal Kindteam opgericht. Het team biedt thuiszorg aan kinderen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige en/of chronische ziekte. Zo kan uw kind thuis blijven wonen terwijl deskundige zorg gegarandeerd is.
Vrijwel elke vorm van zorg kan thuis door het Kindteam geleverd worden, waaronder korte zorgmomenten voor verpleegtechnische handelingen, maar ook intensieve thuiszorg en terminale thuiszorg.

De zorgverleners van het Kindteam

Het Kindteam bestaat uit hooggekwalificeerde verpleegkundigen waarvan de meesten een kinderaantekening hebben. Onze zorgverleners hebben niet alleen ruime praktijkervaring met zorg voor kinderen, maar ook grote affiniteit met kinderen. Zij kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van kinderen en zijn in staat zijn om zowel het kind als de naaste familie (ouders, broertjes, zusjes) te begeleiden in moeilijke tijden. 

Contact

Voor meer informatie of het aanvragen van zorg kunt u contact opnemen via:

Telefoon: 050 577 8886 (algemeen nummer Thuiszorg Dichtbij)
E-mail: kindteam@dichtbij.coop