Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de zorgverlener(s), dan hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat u altijd ergens terecht kunt waar u gehoord wordt en waar uw onvrede of klacht objectief behandeld wordt.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

In onze klachtenregeling werken wij met Klachtenportaal Zorg. Deze externe organisatie bestaat uit onafhankelijke klachtenfunctionarissen die u kunnen ondersteunen bij uw klacht.

Hebt u een klacht of onvrede ingediend, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Erkend klachtenreglement

Ons klachtenreglement is landelijk erkend en komt overeen zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Meer informatie

Meer informatie over onze klachtenregeling leest u op de website van Coöperatie Dichtbij.

Contact

Een klacht kunt u doorgeven door het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg in te vullen. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg mee helpen.