Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons best doen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de zorgverlener(s), dan hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat u altijd ergens terecht kunt waar u gehoord wordt en waar uw onvrede of klacht objectief behandeld wordt.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

In onze klachtenregeling werken wij met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt met uw onvrede of klacht bij de klachtenfunctionaris terecht. Zij neemt uw signaal zorgvuldig in behandeling en ondersteunt u daar waar nodig, tot aan de klachtafhandeling.
De klachtenfunctionaris is onpartijdig en dat komt vooral tot uiting door het toepassen van hoor en wederhoor. De klachtenfunctionaris heeft geen andere functie bij Coöperatie Dichtbij dan die van klachtenfunctionaris. Dit waarborgt haar onafhankelijkheid.

Erkend klachtenreglement

Ons klachtenreglement is landelijk erkend en komt overeen zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij is aangesloten bij geschillencommissie Zorg Algemeen.

Meer informatie

​Meer informatie over de klachtenregeling leest u in de documenten ‘Gang van zaken bij ontevredenheid’ en Klachtenregeling Coöperatie Dichtbij’.

Contact

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via:

Mail: klacht@dichtbij.coop
Telefoon: 06 30 68 67 62