Kwaliteitswaarborging

Als organisatie besteden wij veel aandacht aan goede kwaliteit van zorg, zodat u de best mogelijke zorg ontvangt. Hoe wij dat doen? Een aantal voorbeelden:

 1. 24/7 bereikbaar. Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op 050 577 8886. U kunt altijd bij ons terecht voor het aanvragen van zorg of dringende vragen.
 2. Zorgstarters en achterwachten. Door een systeem van zorgstarters en achterwachten kan uw zorg op zeer korte termijn worden opgestart. Soms lukt het nog dezelfde dag van de zorgaanvraag.
 3. Soepele overgang. Wanneer u op het moment in het ziekenhuis of in een verpleeghuis verblijft, dan bezoekt onze zorgstarter u daar, en zorgt zij voor een soepele verplaatsing van de zorg naar huis.
 4. Vaste teams. Wij werken met teams van vaste zorgverleners. Op deze manier raakt u vertrouwd met de zorgverleners. Ook proberen wij een zorgteam zo klein mogelijk te houden. Het streven is maximaal zes zorgverleners.
 5. Startgesprek. Bij de start van uw zorg voeren alle zorgverleners uit het zorgteam samen met uw eventuele mantelzorgers een startgesprek. Het doel hiervan is om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
 6. Caravan bij huis. Als u intensieve zorg gaat ontvangen, dan kunt u ervoor kiezen om een caravan bij uw huis te laten plaatsen. Dit geldt als extra kamer voor de zorgverleners. Hierdoor geniet u van meer privacy, maar blijft de zorg toch dichtbij.
  Lees meer
 7. MTH-team. Ons Medisch Technisch Handelen Team (MTH-team) staat 24/7 paraat voor onze zorgverleners om ingezet te worden bij verpleegtechnische handelingen. Het gaat dan vaak om handelingen die plotseling nodig zijn en waar niet alle zorgverleners bevoegd en bekwaam voor zijn, bijvoorbeeld het aansluiten van een morfinepomp. Het MTH-team biedt onze zorgverleners een veilig gevoel en u de zekerheid van veilige zorg.
 8. Eindgesprek. Wanneer uw zorg is beëindigd, dan voert een van onze evaluatoren een persoonlijk eindgesprek met u of uw nabestaande(n) (indien gewenst). Tijdens dit gesprek wordt er feedback opgehaald, maar het is ook bedoeld om te kijken of er nog meer nazorg nodig en wenselijk is, bijvoorbeeld in de vorm van rouwbegeleiding.

Kwaliteit op coöperatieniveau

Thuiszorg Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij. Op coöperatieniveau wordt van alles gedaan om de kwaliteit van zorg en begeleiding te waarborgen en te optimaliseren. Een aantal voorbeelden:

 1. Betrokken Cliëntenraad. Om de belangen van cliënten te behartigen is er binnen de coöperatie de Cliëntenraad. Vanuit eigen ervaringsperspectief volgt de raad kritisch de ontwikkelingen binnen de coöperatie. De Cliëntenraad is zeer betrokken en geeft waardevol advies. In de Cliëntenraad nemen twee leden plaats die nabestaande zijn van een cliënt van Thuiszorg Dichtbij.
  Lees meer
 2. Strenge toelatingseisen. De coöperatie hanteert strenge toelatingseisen voor zorgverleners die zich aan willen sluiten en willen werken namens Thuiszorg Dichtbij. Er wordt hierbij gekeken naar de juiste deskundigheid, maar ook naar de passie en het hart voor de zorg.
 3. ISO9001. De coöperatie heeft de ISO9001 certificering. Dit houdt in dat het kwaliteitsmanagementsysteem aan internationale eisen voldoet.
 4. Onafhankelijke cliëntervaringsonderzoeken. Coöperatie Dichtbij laat elk jaar een onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek verrichten om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. De uitkomsten zijn belangrijke input voor verbeter- en beleidsplannen.
 5. Kwaliteitsconsultants. Op het centraal kantoor werken meerdere kwaliteitsconsultants dag in dag uit aan het verhogen van kwaliteit en het implementeren van de laatste wet- en regelgeving.
 6. Landelijk erkende klachtenregeling. Coöperatie Dichtbij heeft een landelijk erkende klachtenregeling. Als u als cliënt of naaste niet tevreden bent over de zorg van Thuiszorg Dichtbij of over een bepaald voorval, dan kunt u bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht.
  Lees meer
 7. Samen leren. De coöperatie stimuleert samen leren, o.a. door samen met andere zorgorganisaties kwaliteitsplannen te maken, bijvoorbeeld met Verpleegkundige Topzorg. Daarnaast is de ervaring dat de coöperatievorm voor een laagdrempelige leeromgeving zorgt waarin zorgverleners met elkaar werken aan oplossingen en innovatie.
 8. Deskundigheidsbevordering. Coöperatie Dichtbij vindt deskundigheidsbevordering van hulp- en zorgverleners ontzettend belangrijk. Daarom is er in 2013 een eigen scholingscentrum opgericht, Scholing Dichtbij. Het aanbod van scholingen wordt o.a. afgestemd op kennis en expertise die relevant of nodig is binnen de palliatieve en terminale zorgverlening.
 9. Klankbordgroepen. Middels klankbordgroepen en focusgroepen van coöperatieleden, cliënten of mantelzorgers bespreekt Coöperatie Dichtbij urgente, actuele kwaliteitsonderwerpen.