Mantelzorg

U bent mantelzorger voor uw naaste die palliatieve of terminale thuiszorg nodig heeft. Het kan zijn dat u, alleen of met uw gezin of familie, al heel lang mantelzorg verleent, maar de situatie zodanig verslechtert dat ook professionele zorg nodig is. Het kan ook zijn dat de ziekte van uw naaste u overvalt, en u plotseling mantelzorger bent. Hoe u de mantelzorg voor uw naaste ervaart, verschilt per persoon en per situatie. Maar dat u als mantelzorger belangrijk bent in het ‘zorgsysteem’ van uw naaste, dat is zeker.

Zorg moet passen

Als Thuiszorg Dichtbij proberen we onze zorg en de zorg die u als mantelzorger verleent goed op elkaar af te stemmen. We gaan met u in gesprek over hoe we samen de zorg voor uw naaste kunnen organiseren, maar ook over het zo goed mogelijk ruimte maken voor het leven daaromheen. We kijken daarbij niet alleen naar de cliënt, maar ook naar wat u als mantelzorger nodig heeft. Wilt u uw rol blijven vervullen zoals u dat gewend was? Of is de komst van Thuiszorg Dichtbij hard nodig zodat u een deel van de zorg los kunt laten en kunt bijtanken?

Afstemmen

Mantelzorg is bij ons te allen tijden een gespreksonderwerp. Zowel bij onze eerste kennismaking als in periode dat we zorg aan uw naaste verlenen. Maar ook tijdens de zorgevaluatie. Wij staan altijd open voor uw gedachten en wensen. Soms is het even zoeken naar het juiste evenwicht. Maar gaandeweg ontdekken we samen hoe we onze zorg en uw mantelzorg het beste op elkaar af kunnen afstemmen. Het Mantelzorgkompas kan daarbij helpen.

Samenspel

Binnen onze organisatie krijgt het goed samenwerken met mantelzorgers, ook wel het samenspel met mantelzorgers genoemd, al jaren volop aandacht. Zo is er Project Mantelzorg geweest, dat heeft geleid tot ons mantelzorgbeleid en het Mantelzorgkompas, en een pilot over driehoekskunde, waarover nu trainingen voor (onze) zorgprofessionals worden georganiseerd bij Scholing Dichtbij.