Driehoekskunde

Als vervolg op Project Mantelzorg is er in 2019 een pilot geweest over driehoekskunde. Driehoekskunde is een theorie van Chiel Egberts en gaat over succesvol samenwerken binnen de zorgdriehoek, oftewel het samenspel tussen cliënt – mantelzorgers – zorgverlener. De pilot richtte zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de zorgverlener en de naasten van de cliënt, het benutten en steunen van het netwerk van cliënten en de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.
De pilot werd begeleid door Joke van Raalte en Ageeth Jorna van Heart For Care.

Waarom deze pilot?

Goed samenspel tussen zorgprofessionals en het cliëntsysteem is voor Thuiszorg Dichtbij een belangrijk punt. Onze zorgverleners komen door hun palliatieve en terminale zorg heel dichtbij de cliënt en hun naasten te staan, omdat zij hun werk uitvoeren in de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk om cliënten en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en aan te sluiten bij die eigen thuissituatie. Wij zien dit als een voorwaarde om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. We hebben daarvoor al goed Mantelzorgbeleid ontwikkeld, maar dat beleid willen we nóg beter in praktijk brengen.

Ook willen we onze zorgverleners ondersteunen bij het proces van afstemmen op de cliënt en hun naasten. Dit vraagt soms nogal veel van onze zorgverleners. Er kunnen grote levensthema’s in een zorgtraject spelen, zoals de omgang met pijn, eenzaamheid, machteloosheid, het levenseinde of zingevingsvragen. Daarbij komt dat mantelzorgers, die al jaren een cruciale rol vervullen in de zorg voor iemand, vaak overbelast zijn geraakt. Hoe ga je daar als professional mee om?

Borging

Aan de pilot werkte het Kindteam van Thuiszorg Dichtbij mee. Zij kregen scholing over driehoekskunde en intervisie. Ook was er een werkgroep actief die zich bezig hield met de inbedding van het gedachtegoed in zorgteams, werkprocessen, intervisie en trainingen. Dit heeft ertoe geleid dat er nu scholingen over driehoekskunde bij Scholing Dichtbij worden georganiseerd.