Mantelzorgkompas

Wij willen dat u zich als mantelzorger gehoord, gezien en gesteund voelt. Dit is onderdeel van kwaliteit van zorg en nodig om tot optimale afstemming en samenwerking, ofwel samenspel, te komen. Om die reden is het Mantelzorgkompas ontwikkeld. Het Mantelzorgkompas is een gesprekshulpmiddel om het samenspel tussen zorgverleners en mantelzorgers vorm te geven. Het is een houvast voor onze zorgverleners én voor u als mantelzorger. Met behulp van het Mantelzorgkompas kan een goed gesprek over samenspel sneller op gang komen. Daarbinnen is aandacht voor de verschillende rollen die u als mantelzorger heeft.

Het Mantelzorgkompas gaat mee naar alle cliënten van Thuiszorg Dichtbij die palliatieve of terminale zorg gaan ontvangen.

Project Mantelzorg

Het Mantelzorgkompas is ontstaan vanuit Project Mantelzorg. Het doel van dit project was om meer aandacht te vragen voor het samenspel met mantelzorgers rond een cliënt. Financiers sturen meer en meer op de samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers, met doelmatigheid en het stimuleren van zelfredzaamheid als argumenten. Belangrijkste drijfveer voor Thuiszorg Dichtbij is de kwaliteit van zorg die we willen leveren, dichtbij de cliënt én dichtbij de mantelzorgers.

In focusgroepen met zorgverleners en mantelzorgers hebben we het samenspel onder de loep genomen. Over de hele linie gaat de samenwerking met mantelzorgers best goed, met name de praktische afstemming van zorgtaken, ofwel de mantelzorger als ‘zorgpartner’. Maar een mantelzorger is ook naaste, ervaringsdeskundige en soms mede-hulpvrager. Die rollen krijgen minder bewust aandacht.
Lees meer over de mantelzorgrollen

Belangrijk inzicht van het project is dat rond mantelzorg nog veel onuitgesproken blijft, bij zorgverleners én bij mantelzorgers. De zorg voor de cliënt staat bij beiden immers voorop. Toch kan een gesprek specifiek vanuit het perspectief van de mantelzorger veel verhelderen. Als de mantelzorger zich beter gehoord, begrepen en gesteund voelt – in ál die verschillende rollen -, dan houdt hij/zij het zelf beter vol. Dat straalt af op de samenwerking en daarmee op de kwaliteit van zorg.

Project Mantelzorg is in 2017 afgerond.

Nominatie Noorderlicht Prijs en Akkie Hofstee Prijs

Het Mantelzorgkompas was in 2017 genomineerd voor de Noorderlicht Prijs van Stichting als & dan. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het meest inspirerende initiatief in de palliatieve of terminale zorg dat direct de terminaal zieke medemens en diens naasten ten goede komt.

Dichtbij-werker Saskia Roest was als initiatiefneemster van het Mantelzorgkompas in 2017 genomineerd voor de Akkie Hofstee Prijs van Zorgbelang Groningen. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon of afdeling in de zorg en welzijnssector die zich meer dan verdienstelijk heeft ingezet voor het zichtbaar maken van het perspectief van cliënten, mantelzorgers of burgers in de provincie Groningen.