Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning hoort bij de zorg die we als Thuiszorg Dichtbij verlenen. Maar er zijn meer manieren waarop u als mantelzorger ondersteuning kunt vinden. Op deze pagina zetten we een aantal suggesties op een rij. We gaan er graag met u over in gesprek.

Geestelijke verzorging

Als uw dierbare ongeneeslijk ziek is, dan is dit vaak zeer aangrijpend voor u als mantelzorger. Gevoelens van verdriet en machteloosheid kunnen ontstaan, en ook gevoelens van eenzaamheid en boosheid. Als u behoefte heeft aan een professioneel luisterend oor, een troostend woord of een goed gesprek over de situatie, dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger kan u ook advies geven en begeleiden bij zingevings- en levensvragen die bij u zijn ontstaan. Het kan gaan om vragen als ‘Waarom moet dit ons overkomen?’ of ‘Wat is de zin van het leven als mijn dierbare er straks niet meer is?’.

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft. U kunt als mantelzorger kosteloos vijf keer met een geestelijk verzorger in gesprek gaan. Bij een geestelijk verzorger is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.  
Voor het aanvragen van geestelijke verzorging kunt u bellen naar het landelijke telefoonnummer 085 004 3063.

Begeleiding bij rouw en verlies

Tijdens het ziekteproces van uw dierbare en/of na het overlijden van uw dierbare kunt u allerlei gevoelens van rouw ervaren. Wanneer u begeleiding nodig heeft en wenst bij rouwverwerking, dan kan Thuiszorg Dichtbij u in contact brengen met een passende begeleider. Wij hebben een intensieve samenwerking met een aantal begeleiders bij rouw en verlies.

Mantelzorg organiseren met Caren

Wij snappen dat u en andere mantelzorgers en naasten graag op de hoogte blijven van de zorgverlening en de situatie van uw dierbare. Daarvoor is er Caren, een digitaal zorgportaal. Met Caren kunt u veilig informatie met elkaar delen en elkaar op de hoogte houden over hoe het gaat. Ook is er een kalenderfunctie beschikbaar waarmee u de mantelzorg en het bezoek kunt organiseren. Caren is gratis en werkt zeer gebruiksvriendelijk.
Wanneer uw dierbare u toestemming geeft voor inzage in het zorgdossier, dan kunt u via Caren het zorgdossier, de rapportages van de verpleging en het zorgplan inzien.
Bij aanvang van de zorg informeert Thuiszorg Dichtbij u en uw dierbare over Caren.

Mantelzorglijn

Voor mantelzorgers is er een speciale mantelzorglijn. Hier kunt u terecht voor meer informatie over mantelzorg, (juridisch) advies en een luisterend oor. U kunt uw situatie bespreekbaar maken en al uw vragen stellen. De mantelzorglijn is te bereiken via 030 – 760 60 55 of per mail via mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Boeken over mantelzorg

Lezen over de ervaringen van andere mantelzorgers kan voor u misschien fijn zijn. Het kan u wellicht enige vorm van troost bieden. Of u vindt een stuk herkenbaarheid wat u misschien prettig vindt. Maar het zou u ook kunnen helpen bij het omgaan met verlies.
Wij hebben een aantal boeken voor u geselecteerd die u misschien kunnen helpen.

  • Manu Keirse: Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener.
  • Ineke Ludikhuize: Een warme jas.
  • Mariska van Gennep: ALS heb je niet alleen. Balanceren tussen liefde en mantelzorg.
  • Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen: Naasten.

Als u zelf een mooi boek heeft gelezen over mantelzorg, laat het ons dan weten via het contactformulier.