MTH-team

Het Medisch Technisch Handelen Team (MTH-team) van Thuiszorg Dichtbij is een expertiseteam van deskundige verpleegkundigen met ruime ervaring in gespecialiseerde en hoogcomplexe zorg. Dankzij ons MTH-team kunnen wij u thuis verplegen, zelfs wanneer uw zorg erg complex is. Hierdoor kunnen wij ziekenhuisopname verkorten en in sommige gevallen voorkomen. Onder complexe zorg verstaan wij bijvoorbeeld thuisdialyse/CAPD, infuustherapie, katheterzorg, het bedienen en aansluiten van medicatiepompen zoals de CADD Legacy PCA medicatiepomp, intraveneuze medicatietoediening en complexe wondzorg (waaronder VAC-therapie).

De zorg van het MTH-team is vaak een aanvulling op uw reguliere thuiszorg. Wanneer een zorgteam bijvoorbeeld niet bevoegd en bekwaam is voor een verpleegtechnische handeling, dan kan een verpleegkundige van ons MTH-team worden ingezet. Het maakt niet uit of u de reguliere thuiszorg van Thuiszorg Dichtbij ontvangt of van een andere thuiszorgorganisatie.

Het MTH-team wordt ook vaak ingezet voor ziekenhuisverplaatste zorg. Wanneer iemand in het ziekenhuis graag naar huis wil, maar bijvoorbeeld nog infuustherapie nodig heeft, dan is het MTH-team daarvoor beschikbaar.

In opdracht

Het MTH-team verricht verpleegkundige handelingen in opdracht van medisch specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en andere verwijzers.
De diensten van het MTH zijn tevens beschikbaar voor andere zorgaanbieders. Een zorgaanbieder kan het MTH-team inhuren tegen een tarief van € 75,00 per uur (tussen 08:00 en 17:00 uur) en € 100,00 per uur (tussen 17:00 en 08:00 uur en in het weekend).

Veilige zorg

Het MTH-team heeft ook binnen Thuiszorg Dichtbij een belangrijke rol. Het team staat 24/7 paraat voor onze zorgverleners voor coaching, scholing en inzet bij specifieke expertise en verpleegtechnische handelingen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een cliënt tijdens het zorgtraject plotseling een verpleegtechnische handeling nodig heeft waarvoor het zorgteam niet bevoegd en bekwaam is. Het zorgteam kan dan te allen tijde ons MTH-team inschakelen. Op deze manier garanderen wij veilige zorg.

Contact

Het MTH-team is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar en inzetbaar. U mag altijd contact opnemen voor meer informatie, advies of het aanvragen van medisch technische zorg.  

Telefoon: 06 30 68 85 98 
E-mail:
mth@dichtbij.coop