Onze werkwijze

In de werkwijze van Thuiszorg Dichtbij staan de kernwaarden aandacht, contact en deskundigheid centraal. Door middel van deze kernwaarden bieden wij u hoogwaardige zorg thuis. Dit doen wij met deskundige zorgverleners met hart voor de zorg. Wanneer u bij ons in zorg komt, stellen wij een vast, zelfsturend team samen. Hierdoor heeft u altijd vertrouwde mensen om u heen.  

Tijdens het zorgtraject is behoud van kwaliteit van leven ons doel. Dit proberen wij te realiseren door:

… u deskundige zorg te geven die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en zorgbehoefte
… ernaar te streven dat u comfortabel bent en pijnvrij
… onze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw thuissituatie
… onze zorg en de zorg van uw mantelzorgers en/of vrijwilligers zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen
… aandacht te hebben voor wat het betekent om ziek te zijn en niet meer beter te worden
… steun te bieden aan uw naasten

Zorg aanvragen

Als u zorg wenst van Thuiszorg Dichtbij, dan kunt u of uw naaste direct contact met ons opnemen. Wij hebben geen wachtlijst. U kunt ook aan uw huisarts, verpleeghuisarts of de transferverpleegkundige in het ziekenhuis vragen om de zorg bij ons aan te vragen.

Voor het aanvragen van zorg zijn wij zeven dagen in de week bereikbaar op 050 577 8886. Wilt u graag eerst een vrijblijvend informatiegesprek? U kunt ons bellen of dit formulier invullen.  

Intakegesprek

Na de zorgaanvraag maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek om te inventariseren welke zorg u precies nodig heeft. Het intakegesprek voert u met de zorgstarter. De zorgstarter is een ervaren wijkverpleegkundige die bij u thuis, in het verpleeghuis of in het ziekenhuis komt. Indien u dat wilt, kan uw partner, dochter/zoon of een andere naaste bij het intakegesprek aanwezig zijn.

Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om uw zorgvraag te verhelderen, uw wensen en behoeften in kaart te brengen, zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden.
Aan de hand van gerichte vragen stellen wij samen met u en uw naasten/mantelzorgers vast welke zorg nodig is.

Het zorgteam

De zorgstarter brengt tijdens de intake ook uw persoonlijke situatie in kaart. Zijn er bijvoorbeeld jonge kinderen aanwezig? Of huisdieren? Wordt er gerookt bij u thuis? Is privacy voor u erg belangrijk? Ziet u op tegen de zorg en/of tegen onbekenden in uw huis? De zorgstarter krijgt op deze manier een goed beeld van welke zorgverleners goed zouden passen binnen uw thuissituatie.

Aan de hand van het intakegesprek wordt een zorgteam geformeerd. Het zorgteam bestaat uit ervaren zelfstandige zorgverleners (zzp’ers). De zzp’ers worden door Thuiszorg Dichtbij geselecteerd op hun persoonlijke kwaliteiten en professionele vaardigheden. Het team draagt samen de verantwoordelijkheid voor uw zorg.
Het zorgteam proberen we zo klein mogelijk te houden. Het streven is maximaal zes vaste zorgverleners.

Zorg starten

Het is afhankelijk van uw situatie wanneer de zorg opgestart kan en moet worden. Wanneer u met spoed zorg nodig heeft, dan doen wij ons best om de zorg zo snel mogelijk op te starten. Soms lukt het nog dezelfde dag van de zorgaanvraag.

Caravan bij huis

Wanneer een zorgverlener een groot gedeelte van de dag bij u thuis moet zijn en u klein behuisd bent of erg op uw privacy gesteld bent, dan benoemt de zorgstarter de mogelijkheid om een kleine caravan bij uw huis te plaatsen. In de caravan kan een zorgverlener zich terugtrekken als er even geen directe zorg nodig is en in overnachten. Op deze manier is er meer privacy, maar blijft de zorg toch dichtbij.

Indicatie

Naar aanleiding van o.a. het intakegesprek stelt de zorgstarter uw zorgbehoefte vast en legt deze bij de wijkverpleging vast in een indicatie. Soms is er al een indicatie aanwezig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie bepaalt welke zorg vergoed wordt en vanuit welk financieringsdomein.

Zorgovereenkomst

Wanneer de zorgvraag helder is, wordt u gevraagd om akkoord te geven op de zorgovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan, bevestigt u dat u zorg van Thuiszorg Dichtbij wilt en gaat ontvangen.
U kunt de zorgovereenkomst altijd weer opzeggen en de zorg van Thuiszorg Dichtbij beëindigen. Er geldt dan een opzegtermijn van 48 uur.

Zorgplan en zorgdossier

Als de zorg is gestart, dan stelt de zorgstarter zo snel mogelijk een zorgplan op. Dit gebeurt in samenspraak met u en uw directe naasten en/of mantelzorgers. Het is bedoeld om afspraken vast te leggen over de precieze invulling van uw zorg. U dient het eerste zorgplan te ondertekenen voor akkoord.

Het zorgplan wordt opgenomen in uw digitale zorgdossier. In het zorgdossier bundelen wij alle informatie rondom uw zorg, waaronder uw zorgplan, afspraken met de huisarts en de apotheek en de dagelijkse rapportage van de zorgverleners. U hebt inzagerecht en recht op aanvulling en eventuele correctie van de gegevens in het zorgdossier. U bepaalt ook wie (naast de zorgverleners) uw dossier mag inzien. Het inzien van uw zorgdossier kan via het digitale zorgportaal Caren. U krijgt hier een toegangscode voor.

Continu evalueren

Uw zorgbehoefte evalueren wij continu samen met u. Soms is er tijdens een zorgtraject (plotseling) meer zorg nodig, soms is er minder zorg nodig dan aanvankelijk gedacht werd. Wanneer uw zorgbehoefte wijzigt, dan passen wij ook de indicatie en het zorgplan aan.