Over ons

Thuiszorg Dichtbij wil thuis blijven wonen en thuis sterven tot een keuze maken. Daarom bieden wij verzorging en verpleging bij de mensen thuis. Het kan gaan om mensen die terminaal ziek zijn, mensen met een chronische ziekte of ouderen die niet naar een verpleeghuis willen. Maar ook om mensen die na een ziekenhuisopname tijdelijk verpleging nodig hebben en (kleine) kinderen.

Specialist in intensieve zorg

Als thuiszorgorganisatie zijn wij gespecialiseerd in intensieve thuiszorg voor mensen die terminaal ziek zijn. Het gaat om zorg in de laatste fase van iemands leven waarbij een zorgverlener meerdere keren per dag of langere tijd achter elkaar aanwezig is voor alle benodigde verzorging en verpleging. Deze zorg is erop gericht het lijden te verzachten en om de resterende tijd zo aangenaam mogelijk te maken, zodat iemand thuis kan sterven, in de eigen vertrouwde omgeving en met haar/zijn dierbaren om zich heen.

Kwaliteit van leven

Tijdens een zorgtraject is behoud van kwaliteit van leven ons doel, ook in de laatste levensfase. Wij proberen dan ook om onze zorg altijd zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de thuissituatie, zodat er zo min mogelijk verandert voor de cliënt en naasten en zij zelf de regie blijven houden. Contact, aandacht en deskundigheid zijn hierbij onze kernwaarden.

Vaste zelfsturende teams

Wij werken met vaste zelfsturende teams die bestaan uit bevlogen en ervaren zorgverleners. Onze zorgverleners zijn zelfstandig (zzp’er) die bewust voor het ondernemerschap hebben gekozen om (weer) zorg te verlenen zoals zorg bedoeld is: met contact, aandacht en deskundigheid.

Kwaliteit hoog in het vaandel

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken continu aan de verbetering hiervan, o.a. door structureel de cliëntervaringen te inventariseren. Dit doen wij bijvoorbeeld door na de beëindiging van zorg een persoonlijk eindgesprek te voeren met de cliënt of nabestaande.
Onze inspanningen op het gebied van kwaliteit zijn beloond met het ISO9001-certificaat, een belangrijk kwaliteitskeurmerk.

Onderdeel van Coöperatie Dichtbij

Wij zijn onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A. Zorgverleners die namens Thuiszorg Dichtbij werken, zijn lid van de coöperatie. Op de website van Coöperatie Dichtbij is meer informatie te vinden, zoals over hoe onze coöperatie werkt, het bestuur en toezicht en welke zzp’ers en zorgorganisaties zijn aangesloten.

Lid van diverse palliatieve netwerken

Thuiszorg Dichtbij is lid van diverse palliatieve netwerken, waaronder de drie Groninger palliatieve netwerken, Palliatief Netwerk Drenthe en Steenwijkerland en Palliatief Netwerk Twente.
Sinds 1 januari 2021 is Thuiszorg Dichtbij penvoerder van de Groninger palliatieve netwerken.