Missie, visie en kernwaarden

Als onderdeel van Coöperatie Dichtbij wil Thuiszorg Dichtbij veilig thuis blijven wonen, leven en sterven voor iedereen mogelijk maken. Deze coöperatiebrede opvatting is voor Thuiszorg Dichtbij vertaald naar een meer persoonlijke missie, visie en kernwaarden.

Missie: waar staan wij voor?

Thuiszorg Dichtbij staat voor hoogwaardige zorg thuis, gegeven door deskundige en zelfstandige zorgverleners (zzp’ers). Wij maken thuis blijven wonen en thuis sterven mogelijk, ook bij intensieve en verpleegtechnisch complexe zorgvragen.

Visie: waar gaan wij voor?

Thuiszorg Dichtbij wil thuis blijven wonen en thuis sterven tot een keuze maken en in Noord- en Oost-Nederland dé specialist zijn op het gebied van palliatieve en terminale (intensieve) thuiszorg. Wij willen bekend staan om onze kwaliteit van zorg en ons innovatieve karakter waarbij wij vooruitlopen in de altijd veranderende zorgmarkt.

Wij geloven dat de toekomst niet zit in concurrentie, maar in samenwerking. Goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers, vrijwilligers, huisartsen en andere zorgaanbieders en -disciplines leidt tot betere en doelmatigere zorg. Dit komt de kwaliteit van zorg en het welzijn van de cliënt ten goede en is essentieel met de toenemende zorgvragen en afnemende budgetten.

Kernwaarden: wat is onze basis?

Contact, aandacht en deskundigheid zijn vanaf het begin de kernwaarden van Thuiszorg Dichtbij geweest. Wij noemen dit ons DNA; het zijn de idealen van onze organisatie en de basisprincipes van onze zorgverlening. ‘Contact’ en ‘aandacht’ zijn bewust vóór ‘deskundigheid’ geplaatst. Alle drie zijn essentieel, maar volgens ons wordt de ervaren kwaliteit van zorg in hoge mate bepaald door het contact dat zorgverleners en de organisatie hebben met de cliënt en diens naasten, en de aandacht voor hun persoonlijke (thuis)situatie, hun wensen en behoeften en voor wat het betekent om niet meer beter te worden.