Onze zorgverleners

Voor Thuiszorg Dichtbij werken ongeveer 200 zorgverleners. Onze zorgverleners zijn deskundige verzorgenden-IG en verpleegkundigen met ruime ervaring in hun vakgebied. Zij zijn als zzp’er aan ons verbonden. Dit betekent dat onze zorgverleners, naast zorgprofessional, ook zelfstandig ondernemer zijn. Als zzp’er ervaren zij meer vrijheid en minder werkdruk, waardoor zij met veel genoegen en voldoening zorg verlenen. Wij horen geregeld van onze zorgverleners dat de stap naar het ondernemerschap hun beste werkbeslissing ooit was. Er is meer tijd voor de cliënt en een betere balans tussen werk en privé.

Voldoen aan strenge eisen

Iedere zorgverlener die werkt namens Thuiszorg Dichtbij voldoet aan strenge eisen, zodat u gegarandeerd bent van hoogwaardige zorg. Onze zorgverleners werken cliëntgericht, hebben ervaring in hun vakgebied en laten zich regelmatig bijscholen. Ook weten zij zich op een goede manier in te voegen in uw thuissituatie en omgeving, zodat er tijdens het zorgtraject zo min mogelijk voor u verandert en u zelf de regie blijft houden.

Onze zorgverleners beschikken allemaal over een erkend diploma voor verzorgende-IG of verpleegkundige, zijn BIG-geregistreerd en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister V&V (verzorgenden & verpleegkundigen). Daarnaast overhandigt iedere zorgverlener elke twee jaar een VOG (Verklaring omtrent gedrag) aan Thuiszorg Dichtbij.

Hart voor de zorg

De zorgverleners die namens Thuiszorg Dichtbij werken zijn lid van Coöperatie Dichtbij, waar Thuiszorg Dichtbij onderdeel van is. Theoretisch gezien kan een zorg-zzp’er lid worden van onze coöperatie als hij/zij de juiste diploma’s heeft en als ondernemer de zaken op orde heeft. Wij vinden het echter net zo belangrijk dat zorgverleners passie en hart voor de zorg hebben en dat zij onze missie en visie onderschrijven. Onze zorgverleners worden daar extra op gescreend.

Op de website van Coöperatie Dichtbij vindt u welke zzp’ers zijn aangesloten bij de coöperatie en zorg verlenen namens Thuiszorg Dichtbij.