Groninger palliatieve netwerken

Iedereen moet verzekerd zijn van goede palliatieve en terminale zorg, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Daarom subsidieert het ministerie van VWS een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken palliatieve zorg. Deze netwerken hebben ten doel om de palliatieve en terminale zorg in Nederland verder te verbeteren. Sinds 1 januari 2021 is Thuiszorg Dichtbij – als onderdeel van Coöperatie Dichtbij – penvoerder  van een drietal van deze netwerken in de provincie Groningen.

Penvoerder

In de provincie Groningen zijn drie Netwerken Palliatieve Zorg actief: Noord-Groningen, Zuidoost-Groningen en Groningen-Centraal. Sinds 1 januari 2021 heeft Thuiszorg Dichtbij de eer om penvoerder te zijn van deze drie netwerken. Dit betekent dat wij de budgetten beheren en de aanvragen daarvoor. Ook verzorgen wij de netwerkcoördinatie voor de Regeling palliatieve terminale zorg. Uit deze regeling subsidieert VWS de palliatieve netwerken.

De Groninger netwerken palliatieve zorg

Bij de Groninger netwerken zijn zorgorganisaties aangesloten die palliatieve en terminale zorg bieden, waaronder Thuiszorg Dichtbij. Alle organisaties stellen medewerkers, management- of bestuursleden (leden) beschikbaar die een speciale betrokkenheid en kennis hebben op het gebied van palliatieve en terminale zorg. De netwerkleden komen met regelmaat bijeen en streven naar een zo goed mogelijke organisatie van de palliatieve en terminale zorg, door o.a. te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk aanbod.

Coördinator Groninger netwerken

De netwerkcoördinator is aanspreekpunt van een netwerk palliatieve zorg. Voor de drie Groninger netwerken is dat Jacqueline Tijhaar. Wilt u meer informatie over de Groninger netwerken of heeft u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline via j.tijhaar@dichtbij.coop.