FAQ categorie: Financiering

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Thuiszorg Dichtbij levert alleen zorg in natura.

Nee, dat maakt niet uit. Thuiszorg Dichtbij heeft als onderdeel van Coöperatie Dichtbij contracten met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren in Noord- en Oost-Nederland.

Dit is afhankelijk van uw indicatie en van waaruit de benodigde zorg gefinancierd wordt. Wanneer uw zorg gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, dan geldt er geen eigen bijdrage. Ontvangt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan geldt er een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. 
Meer lezen over financiering van zorg