FAQ categorie: Zorg

U kunt zorg krijgen van Thuiszorg Dichtbij wanneer u niet meer beter kunt worden door een ongeneeslijke ziekte en thuis verpleging en/of verzorging nodig heeft. Wij zijn er ook voor kinderen en voor mensen die thuis tijdelijk of voor een langdurige periode (hoog)complexe zorg nodig hebben, bijvoorbeeld ziekenhuisverplaatste zorg. Daarvoor hebben wij het Kindteam en het MTH-team.

Ja, u of uw naaste kan zelf zorg aanvragen via 050 577 8886. U krijgt dan onze zorgstarter (wijkverpleegkundige) te spreken. Vaak wordt onze zorg aangevraagd via een huisarts of een transferverpleegkundige in het ziekenhuis. U kunt dus ook bij uw huisarts of de transferverpleegkundige in het ziekenhuis aangeven dat u zorg wenst van Thuiszorg Dichtbij. De huisarts of transferverpleegkundige neemt vervolgens contact met ons op. Samen zorgen wij ervoor dat u thuis passende zorg gaat ontvangen.

Dat behoort tot de mogelijkheden, maar is niet vanzelfsprekend. Iedere zorgvraag is anders en het aantal uren verzorging en verpleging dat nodig is, varieert. Onze zorgstarter stelt bij aanvang van de intensieve zorg in samenspraak met u en uw mantelzorgers de indicatie. De indicatie bepaalt hoeveel uren zorg er per dag nodig is. Dit kan tot 24 uur per dag zijn. Bij intensieve zorg wordt er altijd onderzocht welke inzet van mantelzorg, vrijwillige zorg, domotica of andere slimme oplossingen mogelijk zijn.

Wij kunnen palliatieve en terminale zorg bieden in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en in regio Twente. Hoogcomplexe zorg en kinderthuiszorg kunnen wij alleen bieden in de provincie Groningen en in delen van omliggende provincies.

Nee, Thuiszorg Dichtbij heeft geen wachtlijst. Vaak kunnen wij een zorgvraag binnen enkele dagen aannemen. Echter, wij kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare zorgverleners en het aantal cliënten dat op dat moment in zorg is.

Binnen de zorg wordt er niet langer gesproken over 24-uurszorg, maar over intensieve zorg. Intensieve zorg betekent dat er elke dag, vaak langere tijd, een zorgverlener aanwezig is voor palliatieve of terminale zorgverlening. Dit kan tot 24 uur per dag zijn. Bij de zorgaanvraag bepaalt onze zorgstarter hoeveel uren per dag aan zorg nodig is. Als dat 24 uur is, dan kan dit door Thuiszorg Dichtbij geleverd worden.

Palliatieve zorg wordt gegeven in de palliatieve fase en terminale zorg in de terminale fase. Het is lastig te bepalen wanneer de palliatieve fase begint. In de praktijk stellen zorgverleners zichzelf vaak een vraag om het begin te markeren. Die vraag luidt: zou het mij verbazen als mijn cliënt binnen een jaar komt te overlijden? Als het antwoord ‘nee’ is, wordt de cliënt gezien als palliatief. De palliatieve fase gaat vaak over in de terminale fase, de laatste fase van iemands leven. We spreken van de terminale fase wanneer de levensverwachting van iemand drie maanden of minder is. In de terminale fase is er vaak intensievere zorg nodig dan in de palliatieve fase, omdat de situatie van de cliënt meer en meer verslechtert.
Er zijn ook overeenkomsten tussen palliatieve en terminale zorg. Voor beide geldt dat een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven het doel is, waarbij zorgverleners streven naar een comfortabel ziek- en sterfbed. Ook is er zowel bij palliatieve zorgverlening als bij terminale zorgverlening bewust meer aandacht voor psychische, sociale en spirituele problemen of vraagstukken.