Het verhaal van onze Cliëntenraad

Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten en adviseert en denkt mee over alles wat onze cliënten aangaat. Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit Riekje Kattenberg (voorzitter), Josefien Boerma en Jaap Medema. Zij geven via hun verhaal graag een inkijkje in hun werkzaamheden en drijfveren voor hun lidmaatschap van de Cliëntenraad.

Cliëntperspectief

Riekje, Josefien en Jaap weten als geen ander hoe belangrijk het is om goede zorg te ontvangen en wat kwaliteit van zorg betekent. Josefien: “Inbreng door ervaringsdeskundigen is daarom heel belangrijk binnen een zorgorganisatie. En daar is de Cliëntenraad voor. Wij denken mee namens de cliënten en adviseren Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij vanuit cliëntperspectief over beleid en kwaliteit van zorg. Het afgelopen jaar waren wij bijvoorbeeld betrokken bij het kwaliteitsbeleid, de ontwikkelingen binnen intensieve zorg (met name de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers), de cliënttevredenheidsonderzoeken, de afhandeling van klachten en de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.”

Waarom Dichtbij?

Riekje, Josefien en Jaap hebben ieder hun eigen verhaal waarom zij deelnemen aan de Cliëntenraad van Dichtbij:

Riekje: “Als echtgenoot en mantelzorger heb ik ervaren hoe het is om 24-uurszorg te krijgen van Thuiszorg Dichtbij. Deze zorg hebben wij als zo goed ervaren, dat toen ik vervolgens werd gewezen op een functie binnen de Cliëntenraad ik hier geen moment over heb getwijfeld. Mijn eigen ervaring met de zorg van Thuiszorg Dichtbij is mijn grootste drijfveer en kracht.”

Josefien zet haar levenslange ervaring met thuiszorg en haar kennis daarover in voor de coöperatie: “Ik zag ooit een filmpje over Thuiszorg Dichtbij en de caravans. Ik werd getroffen door de kleinschaligheid, klantgerichtheid, drive en passie om goede zorg te verlenen. Dat raakte mij zo, dat ik er meer over wilde weten en er zelf een positieve bijdrage aan wilde leveren.”

Jaap: “Mijn vrouw werd ernstig ziek, waardoor wij op het laatst twee maanden lang 24-uurs thuiszorg hebben ontvangen van Thuiszorg Dichtbij. Na het overlijden van mijn vrouw werd ik door een Dichtbij-medewerker gewezen op de Cliëntenraad. Als nabestaande krijg ik hierdoor de kans om mijn eigen ervaringen en ideeën over de zorg van Dichtbij in te brengen. Op deze manier haal ik uit een ingrijpende ervaring toch iets positiefs.”


V.l.n.r.: Jaap, Josefien en Riekje

Riekje, Josefien en Jaap zijn eenduidig over het belang van de Cliëntenraad. Riekje: “Dankzij onze eigen ervaringen met zorg kunnen wij via de Cliëntenraad anderen laten beseffen hoe belangrijk het is om passende zorg te krijgen. Er hoeft maar één iemand iets te hebben aan wat wij toevoegen als Cliëntenraad, dan is onze missie al geslaagd.”

“Er hoeft maar één iemand iets te hebben aan wat wij toevoegen als Cliëntenraad, dan is onze missie al geslaagd.”

Samenkomen

Jaap: “Je ziet om je heen en in de maatschappij hoe belangrijk het is dat de zorg goed is én blijft. Daarom proberen wij de coöperatie zo goed mogelijk te adviseren.” Dit doet de Cliëntenraad bijvoorbeeld in vergaderingen met de Raad van Bestuur. Riekje: “We vergaderen eens in de zes weken met Jort, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichtbij. Deze vergaderingen bereiden we goed voor. We stellen de agenda op, lezen de notulen van de vorige vergadering door en bestuderen de stukken die bij de vergadering horen.” Voor de vergaderingen is het belangrijk dat je als lid van de Cliëntenraad goed op de hoogte bent van wat er gaande is in de zorg. Jaap: “Ik houd daarom goed de actualiteit in de gaten en ben lid van verschillende nieuwsbrieven in de zorg.”

Voor de vergaderingen nodigt de Cliëntenraad met regelmaat deskundigen uit. Josefien: “Dit gebeurt aan de hand van onderwerpen die op de agenda staan. Het kan gaan om zzp’ers die zorg verlenen namens Thuiszorg Dichtbij of kwaliteitsconsulenten die op het centrale kantoor werken. Onlangs schoof bijvoorbeeld een zorgverlener aan die lid is van de Werkgroep Spirituele Zorg. Samen spraken we over spirituele zorg en over een leidraad voor startgesprekken voor zorgteams.”

De Cliëntenraad sluit met regelmaat aan bij bijeenkomsten, werkgroepen of projecten van de coöperatie. Riekje: “Vorig jaar ben ik vanuit de Cliëntenraad aangesloten bij een project over driehoekskunde. Dat gaat over goed samenspel tussen cliënt, mantelzorger en professional. Tijdens deze pilot kon ik mijn eigen ervaringen meenemen en delen wat vanuit cliënten gezien belangrijk is.” Naast de formele bijeenkomsten is er ook ruimte voor informeel samenzijn. Josefien: “Wij vinden het ook belangrijk en leuk om bij meer informele momenten aan te schuiven, bijvoorbeeld bij het jaarlijkse Dichtbij Diner. Op deze manier ontmoet je veel andere collega’s en ontwikkel je een netwerk.”

Harmonie

Riekje, Jaap en Josefien hebben het als team gezellig met elkaar en gaan in goede harmonieuze sfeer met elkaar om. Jaap: “We beschikken alle drie over verschillende kwaliteiten en vormen een goed geheel samen.” Het is niet alleen de goede sfeer dat werken voor de Cliëntenraad prettig maakt. Josefien: “Bij Dichtbij krijg je het gevoel dat de Cliëntenraad er niet is omdat het moet, maar omdat de coöperatie het ook écht belangrijk vindt. We kunnen onze mening uiten en durven kritisch te zijn. Dit wordt juist gewaardeerd. Dan krijg je ook dat je je betrokken voelt en onderdeel uitmaakt van de coöperatie.”

“Bij Dichtbij krijg je het gevoel dat de Cliëntenraad er niet is omdat het moet, maar omdat de coöperatie het écht belangrijk vindt.”