Spirituele zorg

Spirituele zorg hoort bij het verlenen van palliatieve en terminale zorg. Het gaat over aandacht hebben voor zingeving en levensvragen. Ieder mens, jong of oud, ziek of gezond, stelt zichzelf regelmatig zingevings- en levensvragen. Voorbeelden hiervan zijn: wat maakt mij gelukkig? Welke opleiding, welk werk past bij mij en zal mij voldoening geven? Hoe geef ik deze dag betekenis? In geval van ernstige ziekte kunnen meer ingewikkelde vragen ontstaan, zoals: waarom is mij dit overkomen?

Aandacht voor uw zingevings- en levensvragen

Wij vinden het belangrijk dat onze zorgverleners aandacht hebben voor uw zingevings- en levensvragen. In welke fase van het leven u zich ook bevindt, als u zorg nodig heeft, dan is het belangrijk dat alles er mag zijn. Dat er ruimte en veiligheid is om ook deze persoonlijke gevoelens en vragen met uw zorgverlener(s) te delen.
Dit vraagt van een zorgverlener vooral een open en luisterende houding. Het gaat om een aandachtige aanwezigheid, waarbij u de mogelijkheid krijgt om uw gedachten en gevoelens te uiten. Van daaruit kunt u zelf eventuele antwoorden vinden of mogelijkheden creëren om deze ervaringen te verwerken en een plaats te geven.

Geestelijke verzorging

Soms is de pijn of de wanhoop zo groot, dat de zorgverlener genoodzaakt is tot een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulpverlener, zoals een geestelijk verzorger of psycholoog.

Het is goed om te weten dat u, indien gewenst, kosteloos een beroep kunt doen op een geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger biedt de mogelijkheid om vijf keer met u in gesprek te gaan over uw zingevings- en levensvragen. Dit kan verlengd worden met nog eens vijf keer. Iedereen van 50 jaar en ouder en/of iedereen in een palliatieve of terminale situatie (ongeacht leeftijd) kan een beroep doen op een vrijgevestigd geestelijk verzorger. Dit geldt ook voor uw naasten (ongeacht de leeftijd).
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft. Bij een geestelijk verzorger is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.
Voor het aanvragen van geestelijke verzorging kunt u bellen naar het landelijke telefoonnummer 085 004 3063.

Borging binnen de organisatie

Om onze zorgverleners te faciliteren in spirituele zorg worden er scholingen voor hen georganiseerd, bijvoorbeeld over levenseindegesprekken. Daarnaast zijn er binnen Coöperatie Dichtbij, waar Thuiszorg Dichtbij onderdeel van is, twee aandachtsvelders spirituele zorg actief. Zij geven handen en voeten aan dit belangrijke thema, o.a. door er continu de aandacht op te vestigen en te inspireren met praktijkvoorbeelden.
In een zorgplan is spirituele zorg een vast onderdeel. In het plan wordt de aandacht voor zingevings- en levensvragen beschreven en geborgd.