Hoogcomplexe thuiszorg

Onder hoogcomplexe thuiszorg wordt het uitvoeren van voorbehouden verpleegtechnische handelingen verstaan. U kunt denken aan handelingen die nodig zijn bij thuisdialyse/CAPD, infuustherapie, katheterzorg, medicatiepompen zoals de CADD Legacy PCA medicatiepomp, intraveneuze medicatie en complexe wondzorg (waaronder VAC-therapie).

Wij leveren hoogcomplexe thuiszorg doordat wij beschikken over een Medisch Technisch Handelen Team (MTH-team). Dit is een expertiseteam van ervaren en hoogopgeleide verpleegkundigen. De zorg van het MTH-team wordt vaak gegeven naast de reguliere palliatieve of terminale thuiszorg of als ziekenhuisverplaatste zorg.