Intensieve thuiszorg

Wanneer u niet meer beter kunt worden, dan is intensieve thuiszorg soms de meest passende zorg. Bij intensieve thuiszorg is een zorgverlener langere tijd achter elkaar of meerdere keren per dag bij u thuis voor alle benodigde verzorging en verpleging. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen die langdurig ernstig ziek zijn en voor mensen in de laatste levensfase. Wij kunnen intensieve zorg inzetten wanneer er een medische noodzaak is voor verpleegkundige zorg om veilig thuis te kunnen blijven wonen of thuis te sterven.

Intensieve zorg is een vorm van palliatieve zorg en terminale zorg. Bij het verlenen van intensieve zorg werken wij conform het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Dit betekent dat wij – naast alle verzorging en verpleging – bewust veel aandacht hebben voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich (kunnen) voordoen bij u of uw naasten.

Zorginzet bij intensieve thuiszorg

Wanneer er wordt vastgesteld dat u intensieve zorg nodig heeft, dan onderzoeken wij allereerst samen met u en uw naasten welke inzet van mantelzorg en vrijwillige zorg mogelijk is. Op deze manier gaan we op zoek naar een goede balans tussen informele zorg (mantelzorg, vrijwilligers) en formele zorg (onze professionele zorginzet). Onze zorgstarter, de wijkverpleegkundige, stelt uiteindelijk de indicatie, oftewel de hoeveelheid uren per dag dat wij professionele zorg kunnen inzetten. Dit kan variëren van bijvoorbeeld twee uren per dag tot aan 24 uren per dag. Het kan ook zijn dat onze intensieve thuiszorg tijdens het zorgtraject wordt opgeschaald of afgeschaald. Dit is mede afhankelijk van de bijdrage die mantelzorgers en/of vrijwilligers kunnen leveren.

Caravan bij huis

Wanneer zorgverleners voor langere tijd bij u thuis moeten zijn, dan kunt u ervoor kiezen om een kleine caravan bij huis te laten plaatsen door Thuiszorg Dichtbij. De caravan fungeert als extra kamer voor de zorgverleners. De caravan kan nodig zijn wanneer u bijvoorbeeld klein behuisd bent.

Intensieve thuiszorg aanvragen

Wilt u meer informatie over intensieve thuiszorg of onze intensieve zorg aanvragen? U kunt te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze zorgstarter via 050 577 8886 of een aanvraag doen voor een vrijblijvend informatiegesprek.