Langdurige zorg

Als u langdurig thuiszorg nodig heeft, dan kunt u misschien – afhankelijk van uw situatie – via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg. Deze wet is er om intensieve, langdurige zorg te bekostigen voor onder andere ouderen die zorg nodig hebben, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De wet kent wel toelatingscriteria. Onze wijkverpleegkundige kan voordat u een aanvraag doet, samen met u kijken of u voldoet aan deze toelatingscriteria. Zo moet u 24 uur per dag iemand in de nabijheid hebben of toezicht nodig hebben omdat er anders sprake zou kunnen zijn van gevaar. Thuiszorg Dichtbij kan zorg leveren uit de Wlz. Onze missie is dat iedereen veilig thuis moet kunnen blijven wonen, leven en sterven.

Vanuit de Wlz kunt u thuiszorg ontvangen met het MPT (Modulair Pakket Thuis). Dit pakket omvat verpleging, verzorging, begeleiding en een beetje schoonmaak (maximaal 2,5 uur per week). Afhankelijk van uw indicatie door het CIZ wordt uw zorgprofiel en het aantal uren zorg bepaald.

Omdat er vanuit de Wlz minder zorg bekostigd kan worden als u thuis woont dan wanneer u in een zorginstelling zou verblijven, wordt er goed gekeken naar wat nodig is en wat uw mantelzorgers kunnen doen. Er wordt in ieder geval van de mantelzorgers verwacht dat zij u de benodigde nabijheid of het benodigde toezicht bieden. Ons doel is om de zorg zo goed mogelijk samen met u en uw naasten in te delen en te zorgen dat u zelf de regie houdt en de langdurige zorg krijgt die past bij uw unieke situatie.

Het kan voorkomen dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. Dit bespreekt onze wijkverpleegkundige met u.

Langdurige zorg aanvragen

Hebt u een Wlz-indicatie of wilt u meer informatie over langdurige zorg van Thuiszorg Dichtbij? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande button of bel ons op 050 577 8886.