Palliatieve thuiszorg

Wanneer u niet meer beter kunt worden door een ongeneeslijke ziekte, dan kan palliatieve thuiszorg ervoor zorgen dat u thuis kunt blijven wonen. Kanker, COPD, ALS, hart- en nierfalen en dementie zijn voorbeelden van ongeneeslijke ziekten. Palliatieve thuiszorg is niet gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Bij het verlenen van palliatieve zorg werken wij conform het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Dit betekent dat wij, naast de benodigde verzorging en verpleging voor uw lichamelijke klachten, bewust meer aandacht hebben voor psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij u en uw naasten (kunnen) voordoen.

Zorg in de palliatieve fase

Palliatieve zorg wordt gegeven in de palliatieve fase. Het is lastig aangeven wanneer de palliatieve fase precies begint. Dit hangt af van de ongeneeslijke ziekte en het het stadium van de ziekte. In de praktijk stellen zorgverleners zichzelf vaak een bepaalde vraag om het begin van de palliatieve fase te markeren. Die vraag luidt: zou het mij verbazen als mijn cliënt binnen één jaar komt te overlijden? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, dan wordt de cliënt gezien als palliatief.

Het verschilt per persoon en per situatie hoeveel zorg er nodig is in de palliatieve fase. Ook kan de zorgbehoefte tijdens de palliatieve fase veranderen. Thuiszorg Dichtbij kijkt altijd naar wat voor u passende zorg is. Het kan zijn dat een zorgverlener een aantal keer per week of een keer per dag moet langskomen voor een verpleegkundige handeling. Het kan ook zijn dat u een grotere zorgbehoefte heeft en er intensieve zorg nodig is.

Terminale fase

Omdat er in de palliatieve fase sprake is van ongeneeslijke ziekte, gaat de palliatieve fase vaak over in de terminale fase. De terminale fase is de laatste fase van het leven. Deze begint als de (huis)arts vaststelt dat iemand nog ongeveer drie maanden te leven heeft. In de terminale fase wordt terminale zorg gegeven.

Palliatieve thuiszorg aanvragen

Wilt u meer informatie over palliatieve thuiszorg of onze palliatieve zorg aanvragen? U kunt te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze zorgstarter via 050 577 8886 of een aanvraag doen voor een vrijblijvend informatiegesprek.