Terminale thuiszorg

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent en de laatste levensfase aanbreekt, dan maakt terminale thuiszorg het mogelijk om thuis te sterven. In uw eigen vertrouwde omgeving, met uw dierbaren om u heen en naar uw wensen en behoeften.

Terminale thuiszorg is gericht op verzachting, pijnbestrijding en het bieden van zoveel mogelijk comfort. Door middel van contact, aandacht en deskundige zorg proberen wij de tijd die u nog heeft zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen we door nare ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk en benauwdheid tegen te gaan, oog te hebben voor psychische en sociale problemen en aandacht te geven aan spirituele en levenseinde vraagstukken. Het bieden van steun aan uw naasten en mantelzorgers is ook een belangrijk onderdeel van onze terminale zorg. Dit geldt ook voor de nazorg na afloop van de zorgverlening. Dit doen wij in de vorm van een eindgesprek (nazorggesprek).

Zorg in de terminale fase

Terminale thuiszorg wordt gegeven in de laatste levensfase, ook wel terminale fase genoemd. De terminale fase begint wanneer een (huis)arts vaststelt dat iemand een levensverwachting heeft van drie maanden of minder.

Het verschilt per persoon en per situatie hoeveel zorg er nodig is in de terminale fase. Ook kan de zorgbehoefte tijdens de terminale fase sterk veranderen. Thuiszorg Dichtbij kijkt altijd naar wat voor u passende zorg is. Passende zorg kan betekenen dat een zorgverlener een keer per dag langskomt voor een verpleegkundige handeling. Maar het kan ook betekenen dat u een grotere zorgbehoefte heeft en er intensieve zorg nodig is.

Terminale thuiszorg aanvragen

Wilt u meer informatie over terminale thuiszorg of onze terminale zorg aanvragen? U kunt te allen tijde telefonisch contact opnemen met onze zorgstarter via 050 577 8886 of een aanvraag doen voor een vrijblijvend informatiegesprek.