Terminale thuiszorg

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent en de laatste levensfase aanbreekt, dan maakt terminale zorg het mogelijk om thuis te sterven. Op een waardige manier, in uw eigen vertrouwde omgeving en met uw dierbaren om u heen.

Terminale zorg is gericht op verzachting, pijnbestrijding en het bieden van comfort. Door middel van contact, aandacht en deskundige zorg proberen wij de tijd die u nog heeft zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen we door nare ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk en benauwdheid tegen te gaan, oog te hebben voor psychische en sociale problemen en aandacht te geven aan spirituele en levenseinde vraagstukken. Het bieden van steun aan uw naasten en mantelzorgers is ook een belangrijk onderdeel van onze terminale zorg. Dit geldt ook voor de nazorg na afloop van de zorgverlening. Dit doen wij in de vorm van een eindgesprek (nazorggesprek).

Zorg in de terminale fase

Terminale zorg wordt gegeven in de laatste levensfase, ook wel terminale fase genoemd. De terminale fase begint wanneer een (huis)arts vaststelt dat iemand een levensverwachting heeft van drie maanden of minder.

Het verschilt per persoon en per situatie hoeveel zorg er nodig is in de terminale fase. Ook kan de zorgbehoefte tijdens de terminale fase sterk veranderen. Thuiszorg Dichtbij kijkt altijd naar wat voor u passende zorg is. Passende zorg kan betekenen dat een zorgverlener een keer per dag langskomt voor een verpleegkundige handeling. Maar het kan ook betekenen dat u een grotere zorgbehoefte heeft en er intensieve zorg nodig is.